За компанијата

Работилница Од 1995. година уметничка леарна „Јанковиќ“ работи леење, обработка и заварување на обоени метали (бронза, месинг и алуминијум). Лиење на индустријски и помалку компликовани работи вршиме со техниката леење во песок (природен и CO2 песок).

Индустриските одлеаноци предобрадуваме на струг или мелница, за бронза CuSn14 издаваме атест!

ЦизејлизирањеЗаварувањеУметничко леање, како и леање на покомплицирани облици работиме со леење на восок. Кај леење скулптури на восок дебелина на зидот износува 4 до 5 mm. За уметничко леење употребуваме црвена бронза - со повисок процент на бакар, која го полеснува патинирање (браон, црвена и зелена патина). Калапите на фигурите за лиење на восак ги скинуваме со комбинација на гума и гипс. Користиме све електро пеќи за печење на калапите, помалата 0.6 m3 и поголемата 1.9m3. Целот процес на изработката на фигурите во бронза - скинување на калапот, изработката и ретуширањето на восочните модели, в заварувањето, цизејлизирањето и патинирањето - го надгледува авторот на фигурата.

Одшените фигури ги вариме со савремените TIG и MIG MAG апарати најнова генерација - со дупла пулсирајуча струја - без пукотини, деформации и порозности.

Моделите (за лиеље на натписи најчесто) ги изработуваме на CNC мелници по цртеж!CNC glodalicaCNC glodalica